01 AKHAND ROJI HARINA     
02 AANKH MARI     
03 JAGINE JOU     
04 BHAROSO DADH     
05 GURUNA PRATAPE SATI     
06 MANDA MANE TO BHAKTI     
07 JUNA DHARAM LYO JANI     
08 MAMTA MELIDE MAN TANI     
09 KAM KRODH MAD MOH     
10 KAYA NIRMAL THAI     
11 MARA GURUJIE PAAYO     
12 JAGO MARA JUNA     
13 VAISHNAVJAN TO TENE     
14 HARINE BHAJTA HAJU